Kunst die jou beweegt

Hatha Yoga met Bianca

Betekenis
Het woord yoga is afgeleid van ‘yui’ hetgeen juk betekent. Daarmee wordt geduid op ‘verbinden’. Namelijk het in harmonie brengen van lichaam en geest. Body en Mind. Met andere woorden: zowel aandacht voor je lichaamshouding als je innerlijke houding. Met als doel: zelfverwerkelijking of eenwording.

Body and Mind

Fysieke baten o.a.
:

Innerlijke houding:

Hatha Yoga
Er zijn vele vormen van yoga. Bij Hatha Yoga (‘ha’= zon en ‘tha’ = maan) gaat het om het in balans brengen van twee aanvullenden elementen, polariteiten. Dus bijvoorbeeld geest en lichaam verbinden met elkaar. Kracht hand in hand met ontspanning. Kennis combineren met gevoel. Zodra je twee ‘tegengestelden’ laat samenwerken, kom je in balans, in een perfect kernachtig midden en dat geeft rust èn energie.
Essentieel in de Hatha Yoga: met bewustzijn de yogahoudingen aannemen, die kracht, uithoudingsvermogen en gevoel voor balans vragen. Vervolgens de houdingen de kans geven om dieper in te werken; door een moment nà de yogahouding, in te voelen en een moment van rust/stilte te nemen. Immers als je in de stilte gaat, kun je het beste luisteren/waarnemen. Immers als je een moment rust neemt, kan je lichaam (en geest) beter in zich opnemen en zich reguleren.

Ruimte maken
Yoga is ruimte maken. Vaak zijn spieren verkort, of is de houding ingezakt of je lichaam heeft zich door de jaren heen in onnatuurlijke krommingen ontwikkeld. Door ruimte te maken in je lichaam herstel je (gedeeltelijk) deze nadelige  lichaamsontwikkeling. Naast de yogahoudingen speelt adem hierbij een belangrijke rol.
Tevens zorgt het ‘ruimte maken’ voor een betere doorstroom van de energie. Dus yoga heeft een directe invloed op je energiehuishouding. Een betere doorstroom van je energie komt weer ten goede van je geestelijke vermogens. Met geestelijke vermogens bedoel ik o.a.:

 

Kortom:
Ontwikkel kracht, conditie, balans en souplesse. Zowel fysiek als mentaal. Body and Mind. Ervaar de combinatie van de energie die yoga je geeft, als ook ontspanning. Hoe je dit uit jezelf kun halen. Bij yoga heb je immers alleen jezelf nodig.